Elementor #1840

در شاخ تلاجن

   کتاب در شاخ تلاجن توسط انتشارات اورازان  منتشر شد.

کتاب مذکور با عنوان فرعی «تحلیل بوطیقای تصویر در شعر نیما یوشیج» اثری است از دکتر سارا حسینی که در مهر ماه سال ۱۴۰۲به چاپ رسیده است. این کتاب، تحلیلی بر شیوه های تصویرپردازی نیما است که در شاخه های رمانتیسم، رئالیسم، سمبولیسم و نیز تصاویر پراکنده ی سوررئالیستی بررسی گردیده است. علاوه بر این در پایان هر فصل یک تقسیم بندی ده گانه از تصاویر صورت گرفته و موتیف های اصلی شعر نیما، انسان، طبیعت و اجتماع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

مطالعه ی این اثر ارزشمند را به عموم علاقمندان به ادبیات بویژه آثار نیمایوشیج توصیه می نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید