شعری از خانم سیما یداللهی – قائمشهر

شعر سپید

سیما یداللهی

آغشته ام کن
به عطر کلمه هایی خیس
که برای به آغوش کشیدن خیالت
بی قراری می کنند
یادت اینجاست
بامن درخیابان قدم می زند
و بهار در چشمان تو پیداست
من شکفتن را می شنوم
درآن سوی پرچین رویا
مرا می خواند

سیما یداللهی

 

دیدگاهتان را بنویسید