شعری بخوانید از خانم فرشته امیری – کرمانشاه


در گرگ و میش
غروب
خورشید خسته
از گردش روز آرام ارام
به خواب می‌رود
آبی دریا رو به سیاهی می‌زند
تلألو ماه
و رقص ستارگان
بر روی امواج
فضایی می‌گستراند شاعرانه
و من غرق می‌شوم
در ژرفای این همه زیبایی
از حق نگذریم
اینهمه واژه شاعرانه رویایی
تو را کم دارد
و دفتر وقلمم

فرشته امیری

Fereshteh Amiri

فرشته امیری

دیدگاهتان را بنویسید