شعری از خانم نسرین حاکم زاده – رشت

نسرین حاکم زاده

 

بخشی از قلبم سبز نخواهد شد
همان تکه ای که برمزار تو جا گذاشتم
من دفن کردم
تو برویانش
در هر برگی که رقصید و بر زمین نشست
زیبایی تورا می بینم


نسرین حاکم زاده

دیدگاهتان را بنویسید