یک رباعی از خانم ساغر راد – شیراز

ساغر راد

از این که زنم به بودنم می بالم
بر بوی خوش پیرهنم می بالم

شیراز لبم حاصل تاکستان است
بر حس شراب سخنم می بالم

دیدگاهتان را بنویسید