شعری بخوانید از خانم فرشته امیری – کرمانشاه

در گرگ و میشغروبخورشید خستهاز گردش روز آرام ارامبه خواب می‌رودآبی دریا رو به سیاهی می‌زندتلألو ماهو رقص ستارگانبر روی امواجفضایی می‌گستراند شاعرانه و من غرق می‌شومدر ژرفای این همه…

ادامه خواندنشعری بخوانید از خانم فرشته امیری – کرمانشاه

شعری از خانم سیما یداللهی – قائمشهر

شعر سپید سیما یداللهی آغشته ام کنبه عطر کلمه هایی خیسکه برای به آغوش کشیدن خیالتبی قراری می کنندیادت اینجاستبامن درخیابان قدم می زندو بهار در چشمان تو پیداستمن شکفتن…

ادامه خواندنشعری از خانم سیما یداللهی – قائمشهر

شعری بخوانیم از خانم معصومه زارع

رباعی معصومه زارع ققنوسم و اتش از پرم می ریزد غم از سر و روی پیکرم می ریزد بی تابم و خسته،  خاک عالم انگارباران شده بی تو بر سرم…

ادامه خواندنشعری بخوانیم از خانم معصومه زارع