حسن نصر ( سیاوش )

حسن نصر

حسن نصر (سیاووش) شاعر ، محقق ، منتقد و مدرس زبان و ادبیات فارسی ، متولد ۱۳۳۴ ( ه.ش ) درشهرستان ادب دوست و ادب پرور سبزوار ، تحصیلات ابتدایی و متوسطه ی خود در سبزوار به اتمام رساند ، در سال ۱۳۵۶ پس از سپری کردن دوران خدمت سربازی ( سپاهی دانش ) ، به استخدام آموزش و پرورش سبزوار در آمد ، آنگاه تحصیلات خود را در رشته ی زبان و ادبیات فارسی ادامه داد و با اخذ مدارک لیسانس و فوق لیسانس ، به تدریس در دبیرستان ها و ، مراکز پیش دانشگاهی ، دانشگاه های سبزوار و… مشغول شد .
اگر چه بیشتر قالب های شعری را آزموده است ، آسمان غزل را بهترین و وسیع ترین جولانگاه احساس شاعرانه می داند.
مدت هاست با انجمن های شعر و ادب سبزوار همکاری می کند و در زمینه ی ویراستاری آثار ادبی نیز فعالیت داشته و دارد . علاوه بر این سالها با مجلات داخلی دانشگاه ها ، مجلات و روزنامه های مهم کشور از جمله کیهان ، کیهان فرهنگی ، اطلاعات ، سوره ، توس ، بینالود و . . . همکاری داشته و آثار قابل ملاحظه ای را در زمینه ی شعر و مقالات ادبی به چاپ رسانده است.
در سال ۱۳۷۹ مجموعه ی شعری به نام ( پلکهایی خیس عشق )به چاپ رسانده و چند اثر دیگر در زمینه ی شعر و تحقیق آماده ی چاپ دارند که به زودی روانه ی بازار ادب خواهد شد .

و اما آشنایی من با استاد حسن نصر “سیاووش” به سال ۱۳۷۲ بر می گردد، اولین بار ایشان را در انجمن ادبی ابن یمین سبزوار زیارت نمودم که آن روزها بر آرامگاه فیلسوف شرق ملاهادی سبزواری(اسرار) برگزار می شد، با مهربانی و تواضعی وصف ناپذیر.بعد ها بیشتر استاد را در کتابفروشی دوست عزیز و دیگر شاعر توانای سبزوار دکتر جواد جعفری نسب(آینه) که آنروزها پاتوقی بود برای شاعران سبزوار ملاقات می نمودم و گاهی سروده های نه چندان شاعرانه ی خود را در محضر استاد بزرگوارم جناب نصر قرائت می کردم و از راهنمایی هایشان بهره می جستم.

محسن چالاک

@robaeiiran
@faghatdobeiti
@ghazalpoim
@bugiran

حسن اسدی ( شبدیز )

حسن اسدی

ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺪﻱ ‏« ﺷﺒﺪﻳﺰ ‏» ﺩﺭ سال ۱۳۳۶ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺍﺏ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥﺷﺮﻗﻲ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻱ(ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ‏) ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻙ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺑﻮﺩ ﻭﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ .
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺁﻏﺎز ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﻟﺴﻮﺯ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪﻱ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻗﺎﻳﻖ ﻭ ﻇﺮﺍﻳف ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﺎﺻﺮﺍﻥ ﺭﻭﻱ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۳ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﻱ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮﺩ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻛﻢﮔﻮﻱ ﻭ ﮔﺰﻳﺪﻩﮔﻮﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۷ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‏« ﺷﺒﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﻳﻠﺪﺍ ‏» ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ، ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﺑﺎﻋﻲﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺑﻴﺘﻲﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ‏«ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻭﺭﻳﮋ» ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻮﺩ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ له تهران منتقل شد ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ راوسعت بخشیدامادرسال ۱۳۶۵ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺎﺭﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﻮﺷﻪﻱ ﻋﺰﻟﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺑﺮﻳﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۱ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏« ﺗﻴﺸﻪﻱ ﻋﺸﻖ ‏» ﺗﻮﺳﻂ ‏« ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻳﺎﺭﺍﻥ ‏» ﺑﻪ ﺯﻳﻮﺭ ﻃﺒﻊ ﺁﺭﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۸ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﺷﻌﺮﻱ ﺑﻨﺎﻡ ‏« ﺻﺪﺍﻱ ﺷﻴﻮﻥ ﮔﻠﻬﺎ ‏» ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻏﺰﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻱ ﺑﻨﺎﻡ ‏« ﺩﺭﻓﺶ ﺁﺗﺶ‏» ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ‏« ﻧﺸﺮ ﺩﺍﻟﻐﺎ ‏» ﭼﺎﭖ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏«ﮔﻮﻧﺶ ﭘﻴﺎﻟﻪﺳﻲ ‏» ﻳﻌﻨﻲ ‏« ﭘﻴﺎﻟﻪﻱ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ‏» ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺷﺎﻋﺮ ‏(ﺗﺮﻛﻲ ‏) ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ‏« ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻟﻐﺎ ‏» ﭼﺎﭖ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .
ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ‏« ﺷﺒﺪﻳﺰ ‏» ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻱ ﺍﺷﻌﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ‏« ﮔﺌﺘﻤﻚ ﺍﻳﺴﺘﻪﻳﻴﺮﺳﻦ ‏» ‏( ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺭﻱ ‏) ﻭ ‏« ﻳﺎﻧﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﻼﺭﻳﻤﻲ ‏» ‏( ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻥ ‏) ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ‏« ﻧﺼﺮﺕ ﻛﺴﻤﻨﻠﻲ ‏» ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ‏« ﺷﺒﺪﻳﺰ ‏» ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .
ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﺷﻌﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏« ﺑﺎﻟﺘﺎﺳﺴﻲ ‏» ‏(ﺻﺪﺍﻱ ﺗﺒﺮ‏) ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ‏« ﻓﻴﻜﺮﺕ ﻗﻮﺟﺎ ‏» ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺜﺮﻱ ﺷﻌﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ‏« ﺷﺒﺪﻳﺰ ‏» ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺯﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪﻱ ﺍﺩﺑﻲﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ‏« Punto di vista ‏» ـ ﺷﻤﺎﺭﻩﻱ 44 ﺁﻭﺭﻳﻞ 2005 ـ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻲ ‏« ﺷﺒﺪﻳﺰ ‏» ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ‏« ﺷﺒﺪﻳﺰ ‏» ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‏« ﺑﺎﺑﻚ ﮔﻞ ‏» ﺣﺎﻭﻱ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۱ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩﯼ ﻏﺰﻝﻫﺎ ﺑﻨﺎﻡ ‏« ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﻋﻄﺶ ‏» ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۸۹ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ‏« ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ‏» ﭼﺎﭖ ﻭ ﻣﻨﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﯼ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ
درسال ۹۴ .
» ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﯼ ‏« ﺍﭘﺮﺍﯼ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ‏» ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩﯼ ‏« ﺭﺑﺎﻋﯽ ‏» ﻭ ‏«ﺩﻭﺑﯿﺘﯽ ‏» های شاعربود ﺭﻭﺍﻧﻪﯼ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽﻫﺎ ﺷﺪ.
درسال ۹۵ مجموعه ی برگزیده آثاربنام رهادربادتوسط نشرلیان چاپ ومنتشرشد
درسال ۹۶مجموعه ای بانام آب آتش گرفت توسط انتشارات اندیشمندان کسراروانه بازارشد
ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻌﺮﻫﺎﻱ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﺭﻩﻫﺎﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻪﯼ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎﭖ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.


کتایون شالکوهی

کتایون شالکوهی در سال 1348 در شهر سرسبز و همیشه بارانی و همچنین متمدن رشت دیده به جهان گشود. از کتایون شالکوهی نویسنده و شاعر بسیار پرتلاش و فعال تاکنون چندین کتاب شعر و رمان به چاپ رسیده است آخرین اثر این هنرمند گیلانی کتاب شعر گیلکی " رشت هوا خراب نییه" می باشد که به تازگی از سوی نشر اورازان منتشر شده است . کتایون شالکوهی خود درباره فعالیت های فرهنگی اش ایننین می نویسد: برای نوشتن هرگز به دنبال سوژه نبودم بلکه این سوژه بود که در ذهنم جا خوش می کرد مثل اولین داستانم در چهارم ابتدایی که در مسافرت اتفاق افتاده بود «کاش آن درخت نبود» آن جابود که اولین جایزه داستان کوتاه را ازمعلمم گرفتم وبعداز آن شعر را هم کنار داستان دنبال کردم و به طور جدی حدود سی سال درانجمن های گیلان پرسه می زدم تا ازشنیدن اشعار دوستان لذت ببرم اولین شعرم توسط استادرحمت موسوی و اولین داستانم توسط استاد غلامرضا مرادی در نشریه چاپ شد اولین کتابم «پروخالی»مجموعه داستان وپس از سه ماه اولین کتاب اشعارم«پرچین» درنشرسمام چاپ شد . والبته اشعار و داستان هایم درکتاب های مشترک «بیش از سی مجموعه»دررشت جنوب .آستانه کتاب جوان قم وکتاب ستاره های شمالی خانه فرهنگ گیلان وحوزه هنری ووو دومین اشعار فارسی نیز درنشرسمام«ناشرونویسنده بانورویا رئسیی» «آنسوی دلتنگی شالیزار »به چاپ رسید ودراین اواخر بانشر«اورازان » استاد محسن چالاک آشناشدم که اشعار و داستان هایم کنار دوستان از شهرهای مختلف به چاپ رسید وآخرین کتاب شعرم به زبان گیلکی باترجمه فارسی «رشت هوا خراب نییه» «هوای رشت خراب نیست» درنشر اورازان نیز به چاپ رسید درضمن سال هاست که به فکر چاپ رمان «بوسه ای زیر پل »هستم وچاپ مجموعه داستان کوتاه واشعار فارسی

فرشته امیری

فرشته امیری متولد اول فروردین ۱۳۳۲ کرمانشاه و فرهنگی بازنشسته ی ناحیه ۳ این شهرستان می باشد. او نوشتن را پس از درگذشت ناگهانی مادر خود در آبانماه ۱۳۴۹ آغاز می کند و چنانکه خود می گوید: ریختن احساساتم روی کاغذ آرامشی وصف ناشدنی بود. او پس از بازنشستگی ، نوشتن را به صوزت جدی دنبال می کند بطوریکه در مدت کوتاهی سه دفتر شعر خود در قالب سپید را با نامهای زیر توسط انتشارات اورازان چاپ و منتشر می نماید. 1-طنین بیستون 2-بانوی بیستون 3- گلواژه های بیستون 4-بانوی شعر زاگرس در عناوین آثار منتشر شده ی این شاعر فرهیخته عشق وافر به زادگاهش کرمانشاه به خوبی دیده می شود. او علاوه بر انتشار 4 کتاب مستقل در سه مجموعه ی دیگر حضوری فعال دارد که از آن جمله ۱- پرسه های عاشقانه در پاییز به گردآورندگی خانم سودابه حسبنی و کتاب "بی تو بر کدام شانه گریه کنم" از سری کتابهای پنج نفره انتشارات ماهاران حضور دارد. و علاوه بر این دو کتاب بخشی از آثار کلاسیک او هم اکنون در یکی دیگر از سری کتابهای پنج نفره انتشارات ماهاران مراحل نشر را پشت سر می گذارد.

نسرین شیردل

نسرین شیردل متخلص به "نسرین'"متولد آبانماه سال پنجاه در شهر اردبیل به دنیا آمد.از سنین نوجوانی سرودن شعر را آغاز کرد و از دوران دبیرستان این هنر را به طور جدی دنبال نمود. حاصل این تلاش ها چاپ دو جلد کتاب شعر با نام های "فریاد بی صدا-1386" و "در حصار دلتنگی-1391" میباشد.ایشان دارای لیسانس ادبیات فارسی است و هم اکنون بعنوان دبیر آموزش و پرورش اردبیل مشغول تدریس میباشند.اخیرا درکتابهای گروهی انتشارات اورازان آثاری به چاپ رسانده است ازجمله کتاب : فرزند ایران ،یلدای امسال کنارم باش ،زیباترین ترانه ی هستی ،مردی از قبیله ی خورشیدوکتاب ۵نفری جرعه جرعه عطش وحضور درکتاب دائره المعارف گروهی شاعران انتشارات اورازان . ایشان درکتابهای گروهی دیگر ی نیز که دراستان اردبیل به چاپ رسیده است مشارکت کرده‌اند که می‌توان به کتابهای شورها وشوق ها واوره کلر دویونتوسی واهل قلم وماندگاران سبلان وشهاب های ثاقب و مجلات پشت صحنه و یک کتاب گروهی ترکی به نام شعر چلنگی را به تازه گی گردآوری کرده و توسط انتشارات آرچابه چاپ رسانده اند.

مهرنوش امیری

مهرنوش امیری متخلص به "مهر"، "مهربان" در سوم مهرماه سال ۱۳۴۹ در خانواده ای فرهنگی در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی به دنیا آمد. از همان ابتدای کودکی با شعرو هنر مانوس بود. تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در همین شهرستان ادامه داد و در آموزش و پرورش مشغول به کار شد . از بین شاعران به مولانا علاقه و ارادت خاصی دارد. او عضو انجمن بانوان نویسنده خانه ی فرهنگ و هنروهمچنین عضو انجمن ادبی شهرستان می باشد. منتخب جشنواره های ادبی آموزش و پرورش ، کسب رتبه برتر در چند دوره پرسش مهر در بخش شعر وهمچنین چاپ اشعار در روزنامه های محلی را در کارنامه ی ادبی خود دارد . در اکثر قالب های شعری طبع آزمایی نموده ولی در غزل و دوبیتی و رباعی دارای بیشترین آثار می باشد. مجموعه ی شعری با نام "زیر باران غزل" و مجموعه ی دوبیتی "رقص برگ های آواره"و هم چنین مجموعه ی رباعی با نام "تو سهم دل منی" از او توسط انتشارات اورازان به چاپ رسیده است . گردآورنده ی بیش از ده ها کتاب در زمینه ی ادبی بوده که توسط انتشارات اورازان به چاپ رسیده است ؛ همچنین افتخار همکاری با انتشارات آبانگان ایرانیان را در گردآوری دو اثر به نام های "یلدای امسال کنارم باش " و"منظومه ای بر مدار مهربانی " دارد . او همچنین آثارش در بیش از ۲۰ کتاب به صورت گروهی با انتشارات اورازان به چاپ رسیده و افتخار حضور در کتاب طلایه داران غزل معاصر ایران انتشارات گلباران را نیز دارد . آخرین کتابی که توسط ایشان گردآوری شده و هم اکنون در انتظار مجوز می باشد ؛ کتابی ست با نام " شاخه ی ترد خیال" که مجموعه ای است از غزلیات بانوان که به زودی توسط انتشارات اورازان به چاپ خواهد رسید .

مینو پناهپور

بانو مینو_ پناهپور وی روز ۳۰ شهریور ۱۳۵۷ در شهرستان خلخال از استان اردبیل شهری سرسبز و کوهستانی آرمیده بین کوههای اسالم بدنیا آمد رشته تحصیلی علوم اجتماعی که دوران تحصیل خود را در همان شهرستان به پایان رسانید و بعداز ازدواج ساکن تهران شد از سال ۱۳۹۰ شروع به نوشتن در قالب اشعار سپید کرد که در سال ۱۴۰۰ کتاب دمی برای خویش و کتاب برگی از دفتر کاهی را در سال ۱۴۰۱ درقالب شعر سپید با همکاری انتشارات اورزان به طور مستقل به چاپ رسانید. کتابهای مشترکی که با شاعران دیگر به چاپ رسانیده است . کتاب دو خط عاشقی ،هفت هزار سالگان ،یک فنجان بهارنارنج ،مردی از قبیله ی خورشید ،با من در برف قدم بزن ،سپید مثل خیال ،بر شانه های ارکیده، ،طلایه داران شعر ۱ و طلایه داران شعر ۳ با همکاری انتشارات اورزان می باشد.

حامد احمدزاده(پنهان)

در ۱۴ دی ماه ۱۳۶۰ در روستایی به نام ندامان از توابع شهرستان صومعه سرا به دنیا آمد . دوران تحصیلی ابتدایی و راهنمایی در همان روستا و دبیرستان و پیش دانشگاهی در گوراب زرمیخ و صومعه سرا گذراند . در سال ۱۳۷۹ به دانشگاه گیلان رفته و لیسانس حقوق اخذ نمود .( فوق لیسانس حقوق را سالها بعد در سال ۱۳۹۵ گذراند ). بعد از دوران سربازی ؛ موفق به دریافت پروانه پایه یک وکالت از کانون وکلای دادگستری گیلان شد ؛ هرچند بنا به دلایل شخصی و روحیه شاعرانه اش بیش از ۴ سال وکالت نکرد . از سال ۸۸ نیز در بانک تجارت مشغول به فعالیت می باشد . مطالعه شعر را از پانزده سالگی و آشنایی با شاهنامه فردوسی آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد .هنوز هم فردوسی سوگلی شاعران محبوب او و شاهنامه کتاب دوست داشتنی اش می باشد . شاعری را از ۱۶ سالگی آغاز کرد که با فراز و فرود و وقفه ای ده ساله از ۸۵ تا ۹۵ ادامه داشت . اولین مجموعه اشعارش( دفتر پنهان ) می باشد که در سال ۹۶ توسط حرف نو رشت چاپ گردید. همچنین یک مجموعه رباعی تحت نام ( از دور صدای پای او می آید) و یک مجموعه دوبیتی با عنوان ( اسیر تو شدن ؛ پیگرد دارد ) ؛ هردو در سال ۹۸ توسط انتشارات اورازان منتشر گردید. در ۱۲ کتاب گروهی ( مادران سرزمین من _ دوبیتی های باران خورده _ غزلیات رنگین کمان _ تلالوی مفاعیلن _ رباعیات رنگین کمان _ سیمرغ عشق بر قاف غزل _ گیلاس ها رسیده اند_ از کوچه های بی نشان_ در تلاطم خیال_ از کوچه باغ اطلسی_ پدران سرزمین آریایی_ در حوالی رویای ناتمام ) نیز شرکت داشته است . یک کتاب گروهی نیز به اهتمام او تحت عنوان ( در کوی عشقبازی ) توسط نشر اورازان منتشر گردیده که مجموعه چهارپاره های ۴۰ شاعر معاصر است. آخرین آثار چاپ شده از وی ؛ ۲ کتاب به عناوین ( درخت و طناب ) و ( مثل کووید ۱۹ ) می باشد که در سال ۱۴۰۰ چاپ شده است بن مایه اشعارش ؛ عشق و آزادی و وطن و مردم است.

نیکا توکلی

نیکا توکلی (میترا توکلی ) در شهر جیرنده عمارلو (استان گیلان ) به دنیا آمد و در رشته ی زبان و هتل¬داری دیپلم گرفت . اودر هجده سالگی آغاز به سرودن کرد . سبک اشعارش کلاسیک بوده و تقریبادر همه قالب های کهن از رباعی و دوبیتی تا غزل و مثنوی و همچنین در سرایش اشعار سپید قلم-فرسایی کرده است. ادبیات را به شکل جدی دنبال می کند . «انگورها هم مست می شوند » عنوان مجموعه ی رباعیات نیکاتوکلی است که با گزینش جناب محسن چالاک به چاپ رسیده است . رباعیات او سرشار از تصاویر بکر است که خواننده را به تفرج در کوچه باغ های نیشابور می برد. آثار او در بیست و دو کتاب گروهی مشترک زیر در کنار شاعران مطرح کشور در انتشارات اورازان به چاپ رسیده است.دوبیتی های بی مرز و رباعی های پارسی سرایان ودوبیتی¬های پارسی سرایان مادران سرزمین من ، فرزند ایران و... . امیداست در آینده ای نه چندان دور شاهد آثار بیشتری ازاین شاعر سخت کوش باشیم.

نرگس حاجی آبادی

نرگس حاجی آبادی متولد 1350 در روستای حاجی آباد است ، اومادر سه فرزند می باشد. حاجی آبادی دانش آموخته ي مقطع کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ، فرهنگي بازنشسته ودرحال حاضر دانشجوی دكتري همين رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول می باشد. کتاب‌هایی كه تا كنون از او به چاپ رسیده و یا به صورت گروهی در آنها حضور داشته است به شرح زیر می باشد: معشوق بی پروا ( كه محتواي عرفاني دارد و به موضوع عشق در مثنوي معنوي مولانا پرداخته است)همچنين گزيده هاي شعر مشترک : و من زنی، ابریشم خیال، دوخط عاشقی، فرزندایران، تابوسه‌ی ماه، زیباترین ترانه ی هستی، منظومه‌ای بر مدار مهرباني و يك فنجان بها ر نارنج و اخیرا در کتاب 5 نفره ی بی تو بر کدام شانه گریه کنم .

الهام حسینی ابهری

الهام حسینی ابهری متولد ۷ مرداد ماه شهرستان رامهرمز استان خوزستان است اما اصالتی اهوازی دارد و بزرگ شده ی این شهر می باشد و هم اکنون ساکن اصفهان است.تحصیلات دانشگاهی او کارشناسی ارشد گیاه پزشکی با گرایش ویروس شناسی می باشد.الهام حسینی ابهری حدود ۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه را دارد .همچنین مدرس زبان انگلیسی و گوینده رادیو مهرآوا و دکلماتور و نماینده بیمه آسیا در شهر اصفهان است.او سرودن شعر را از سنین خیلی کم آغاز نمود.در دوران راهنمایی و دبیرستان و کارشناسی در دانشگاه در مسابقات شعر و مقاله نویسی چندین بار رتبه برتر را کسب نمود و جوایزی به ایشان اهدا شد..در دوران کارشناسی سردبیر بخش ادبی مجله ادبی دانشجویی "همدلی" بود و درطی یک سال اخیر در کتاب های شعر گروهی "فرزند ایران"، دو خط عاشقی، زیباترین ترانه ی هستی، مردی از قبیله¬ی خورشید، بوی گندم، طلایه داران غزل معاصر ایران و کتاب داستان کوتاه "قصه ما دلکش تر از بازگشت بهار است" حضور داشته است.

سیده زیبا حسینی جیرندهی

سیده زیبا حسینی جیرندهی زیبا حسینی جیرندهی در ۲۱ شهریورماه سال ۱۳۴۱ در شهرستان تنکابن شهری در غرب استان مازندران چشم به دنیا گشودو در همین شهر موفق به اخذدیپلم در رشته ی علوم تجربی شد .او بعد از قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش کسوت آموزگاری را با افتخار بر قامت آرزوهایش پوشاند و بعدها موفق به اخذمدرک کارشناسی در رشته ی مدیریت آموزشی شد.تا قبل از فراغت از امر تعلیم و تربیت پرونده ای در زندگی ادبی ایشان به چشم نمی خورد جز دفتری از خاطرات روزهای فعالیتش در آموزش و پرورش .بعد از پایان بازنشستگی در سال ۱۳۹۳شروع به نوشتن خاطرات،داستان ها همچنین دلنوشته ها و عاشقانه هایش کرد و آرام آرام گام در وادی شعر گذاشت.دو کتاب شعر سپید کوتاه به نام های1-قاصدکی بر کول نسیم2- سرانگشتان خیال ،توسط انتشارات اورازان به رسانده است .کم کم به اشعار کلاسیک هم علاقه نشان داده و کتاب ‌‌" کنج دنج غزل ِ" ایشان به تازگی توسط انتشارات اورازان به چاپ رسیده است.

پریسا نظری

‍ پریسا نظری متولد 1361 کرمانشاه است . نظری تحصیلکرده ی رشته ی موسیقی ست و نوازنده ی سه تار می باشد. آغاز کار شاعری او به دوران دبیرستان برمیگردد بطوریکه در آن سالها بخاطر سرودن شعری توانست از رئیس جمهور وقت تقدیر نامه ای دریافت نماید . نظری شاعر رباعی و دوبیتی است هرچند تجربه ی غزل و شعر سپید هم دارد. رباعیات او ساده و صمیمی و از بار عاطفی زیادی برخوردارند. حضور کمرنگ او در مجامع و نشست های ادبی از او شاعری ساخته است که کار در انزوا و تنهایی را بیشتر می پسندد. همکاری پریسا نظری در کتاب های گروهی به اهتمام محسن چالاک باعث شناخته شدن بیشتر او در میان دیگر شاعران شده است از جمله ی این کتابها می توان به کتاب "دوبیتی های بی مرز " اشاره کرد که توسط نشر روزگار در بهمن 1395 به چاپ رسیده است ، رباعیات پارسی سرایان امروز ، دوبیتی های پارسی سرایان امروز و رباعیات ملل او دهها اثردیگر از کارهای گروهی پریسا نظری می باشد. آخرین کاب گروهی او طلایه داران غزل معاصر ایران می باشد.

محمد تیموری

محمد تیموری فرهنگی باز نشسته ساکن در استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام دارای مدرک تحصیلی در رشته حقوق و متولد 1327 می باشد. فعالیت های ادبی او را می توان در سرودن شعر های سپید و نوشتن داستان های کوتاه ورمان ودلنوشته ذکر کرد ، علاقه وی در موارد ذکر شده از دوران تحصیل در دبیرستان پا گرفته وادامه یافته است علاقه وی به شعرایی مثل فروغ فرخزاد واحمد شاملو وسهراب سپهری واخوان ثالث باعث شده تا الهاماتی از شیوه اشعار آنان در سروده هایش دیده شود که بیشتر عاشقانه ، اجتماعی ،عرفانی ،وفلسفی می باشد کتب چاپ شده از او به شش عدد می رسد به نام های شهاب سنگهای عاشقی ،بیا از دریا پرنده بسازیم ،نظر ،نهنگان را باید با نام صدا کرد ،تابستانی در میان سایه ها ،ماه صیقل خورده اخیرا یکی از داستان های کوتاه وی به نام ،جهان بی فلسفه ،در جشنواره زام در استان خراسان توانسته رتبه چهارم را در بین سیصد داستان کوتاه ارسالی دریافت دارد

مریم یوسفی نصیری نژاد

"مریم یوسفی نصیری نژاد" معروف به "بانوی غزل" متولد اردیبهشت ماه ۱۳۵۵ شاعر...غزلسرا....و ترانه سرای نام آشنای دیار سرسبز شمال از شهر زیبا و بارانیِ لاهیجان، معرّفِ ادب پروران و دوستداران شعر بخصوص غزل هستند. مدرک تحصیلی این شاعر اهل ذوق و قلم کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور گیلان بوده و توانمندی ایشان از تعداد آثار ومحبوبیتشان دربین ادب دوستان بخوبی آشکار است. کتابهای " بانوی غزل" ، " گلشن غزل"، " لعل عزل"، " هنگامه ی غزل"، " مسیحای غزل"، " مجموعه رباعیات حورا" ، مجموعه ترانه های " ماهیِ لبخند من "، مجموعه ی اشعاردفاع مقدس" کاش این بغض به پایان برسد"، کتاب‌های آموزشی کودکان" دنیای رنگی رنگی و " کوچولوی نقاش باشی" و مجموعه ای دوبیتی های در دست چاپ" ترنم زلال عشق"، مجموعه های اشتراکی " طلایه داران شعر ۲" " طلایه داران شعر ۴" " پائیز به تکرار شدن می ارزد" " با تو آرام می گیرم " و " شاخه ی ترد خیال " ، نمونه هایی از آثار این شاعر اهل ذوق و قلم است. همکاری مستمر بانو یوسفی با خوانندگان و آهنگسازان و تولید چندین کار کودک از ایشان در حال حاضر، استعداد خاص ایشان را در حوزه ی هنری ترانه سرایی به خوبی نشان داد. مقاله نویسی و نویسندگی از دیگر فعالیت های این شاعر فعال و موفق بوده و تاکنون مقالات زیادی از ایشان به چاپ رسیده است اخذ لوح تقدیر و چاپ مقاله های ایشان در همایش های بین المللی انسانی_اسلامی نشان دهنده ی موفقیت های نویسندگی این بانوی هنرمند است، شرکت در یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج و زبان ادب فارسی و کسب لوح تقدیر با ارائه و چاپ مقاله ی " روابط معناییِ واژگان در شعر کودک" بررسی موردی " مجموعه شعر غمهای قلّابی از شاهین رهنما در دانشگاه گیلان ... کسب جایزه و لوح تقدیر از دانشگاه پیام نور با شرکت درهمایش بین المللی و ارائه ی مقاله ی " جلوه هایی از انسجام در منظومه ی ظهر روز دهم از قیصر امین پور " نمونه هایی از فعالیت های نویسندگی و افتخارات کسب شده ی ایشان است . بانوی یوسفی مدرس مراکز پیش دانشگاهی و فعال در انجمن های ادبی شعر بانوی غزل شیراز، انجمن ادبی و فرهنگی پاینده و سایه در گیلان بوده و چاپ مدام اشعارشان در روزنامه ها و مجله های ادبی بخصوص نسیم شمال، گویای موفقیت ایشان است بانوی مریم یوسفی نصیری نژاد در تمام قالبهای شعری طبع آزمایی کرده و آثاری به جا گذاشته اند و علاقه ی خاص ایشان به غزل در کنار دیگر قالبهای شعری بخوبی هویداست.

دکتر کیوان محب خسروی

دکتر کیوان محب خسروی متولد سال ۱۳۴۸ در تهران و دانش آموخته فلسفه غرب در مقطع دکترا و مدرس دانشگاه و مراکز استعدادهای درخشان است . او در تمام وزن های کلاسیک سروده است مخصوصا مثنوی محب سال ها تدریس خوشنویسی را در کارنامه کاری خود دارد .و مدتی هم سه تار نواخته است آثار : ۱. تجلی ذات در آیینه اسما و صفات .انتشارات سنا. ۱۳۸۵ ۲. حوض قصه . مجموعه غزلیات. انتشارات روزگار . ۱۳۹۵ ۳ حوض کاشی . مجموعه مثنوی ها . انتشارات روزگار . ۱۳۹۵ ۴. پس از پایان. مجموعه اشعار . انتشارات نقد فرهنگ . ۱۴۰۰ آثار گروهی : ۵ . فصل شعر .آثار برگزیده شاعران انجمن های ادبی تهران. انتشارات علمی فرهنگی . رضا کرم آبی. ۱۳۹۹ ۶. طلایه داران غزل معاصر ایران . انتشارات گلباران .حسن اسدی و محسن چالاک . ۱۳۹۹ ۷. فرزند ایران .مجموعه اشعار در رثای استاد شجریان . انتشارات اورازان . ۱۳۹۹ ۸. تا ثریا . مجموعه ای از شعر و ترانه. انتشارات البرز فرجاد . ۱۳۹۹ ۹. بارکد .مجموعه شعر و ترانه. البرز فرجاد . ۱۳۹۹ ۱۰. در تلاطم خیال . دو بیتی های شاعران معاصر .انتشارات اورازان . ۱۳۹۸ ۱۱. زیر پلک خیس . غزلیات شاعران معاصر . انتشارات اورازان . ۱۳۹۶ ۱۲. مادران سرزمین من . انتشارات آبانگان. محسن چالاک . ۱۳۹۶ ۱۳. یک کوچه بی چراغ. مجموعه رباعیات شاعران معاصر . محسن چالاک . اورازان . ۱۳۹۹ ۱۴. به وقت صفر . مجموعه شعر . ناشر آنان . گرد آورنده صابر سیجانویان. ۱۳۹۹ ۱۵. زیباترین ترانه هستی. مجموعه شعر . اورازان. مهرنوش امیری . ۱۳۹۹ ۱۶. خوابگردها . جلد سوم .مجموعه آثار شاعران معاصر . مهدی رفوگر . ۱۳۹۷ ۱۷. مردی از قبیله خورشید. اورازان . ۱۴۰۰ ۱۸ .دایره المعارف شاعران . انتشارات اورازان .۱۴۰۰ ۱۹ . طلایه داران شعر۲.انتشارات ماهاران . ۱۴۰۰ ۲۰.طلایه داران شعر ۴ .انتشارات ماهاران .۱۴۰۱ ۲۱. به همین سادگی . اورازان .صفیه پاپی ۱۴۰۱ Thank you.

سارا جوان

بیوگرافی و رزومه کاری شاعرگرانقدرایران وخطه آذربایجان سرکارخانم ساراجوان شاعر،نویسنده وترانه سرا،فرزندخدایار ایشان درتاریخ ۱۳۴۵/۳/۹ دریکی ازروستاهای شهرستان خلخال(گیوی)روستای پرگو دریک خانواده ادبی که پدر،برادروخواهرشان شاعر بودنددیده به جهان گشود مشاعره خانوادگی موجب علاقه وافرایشان ازنوجوانی به شعروشاعری شدوتوانست باالهام گرفتن ازاشعارزنده یاداستاد شهریاروحافظ فعالیتهای ارزشمندخودرادرزمینه سرودن شعرازسال۱۳۷۴به طوررسمی آغاز نمایند حاصل سالهاتلاش ودستاوردهای ارزشمنداین شاعرتوانمندوچیره دست ۶۰۰ قطعه غزل۲۰۰۰ترانه ترکی وفارسی وچندین داستان ورمان میباشد۰درواقع تاکنون ۱۹ اثرازخانم جوان درانتشارات اورازان و ماهاران به‌ چاپ رسیده است ودواثردیگرنیزدردست تدوین وتکمیل وآماده چاپ میباشدکه به برخی ازآثارمعروف خانم ساراجوان اشاره میکنم دلتنگی های سارا /پاییز ترین روز بهاربوسه‌ی مهتاب(ترانه)ماه درآینه(رمان) ، سارای، ایرانیم منیم ، رد پای انتظار ، خونبهای عشق، گرگ آدمخوار و...ناگفته نماندکه وی آثاردیگری نیزدردست تدوین وتکمیل وآماده چاپ دارند.

معصومه سعید

معصومه سعید متولد سال ۱۳۴۵ در شهر کرمان متولد شد او در خانواده ای فرهنگی و اهل دل رشد کرد از همان کودکی علاقه ی زیادی به صحبت کردن و سرودن داشته و تا زمان تحصیلات دانشگاهی نوشته هایش فقط توسط مادرش خوانده و تصحیح می‌شده تا وقتی که در سن ۱۶ سالگی توسط روانشاد بانو فاطمه جهانگرد از شاعران نامی کرمانی به انجمن خواجوی کرمانی راه پیدا می‌کند و باخواندن شعرهایش مورد توجه شاعران قرار میگیرد در دانشگاه نیز استادان متوجه قریحه شاعری وی می‌شوند و کم کم با خواندن سروده هایش بصورت جدی وارد عرصه ی شاعری می‌شود این روند ادامه می یابد تا در سال ۱۳۶۹ متاهل می‌شود از سال ۱۳۷۰ بمدت ۱۰ سال بدلیل پیش آمدهای ناگوار و بهم ریختگی ذهنی بطور کامل از شعر و شاعری فاصله می‌گیرد تا سال ۱۳۸۰ مجددا شروع به فعالیت های ادبی می‌کند او در سال ۱۳۹۵ اولین کتاب خودرا بهمراه سی دی صدایش در انتشارات میردشتی تهران بچاپ می‌رساند و در سال ۱۴۰۰ دومین‌کتابش که شامل غزلیات عاشقانه ست بنام " ازمن تا ....عشق " توسط انتشارات اورازان و همت جناب آقای محسن چالاک بچاپ رسید و در خلال همین سالها کتابهایی مشترک( غزل رباعی دوبیتی شعر آزاد ) با شاعران مشهور ایرانی بچاپ رسانده این شاعر کرمانی دارای دوفرزند پسر ورزشکار است که بابت داشتنشان شاکر خداوند است

شیما شریعتی

شیما شریعتی متولد شده در استان مرکزی دهمین روز شهریور و بیست قدم مانده به فصل شاعرانگی ها . دوران دبستان را به سبب استعداد خوب یاد گیری و تشویق پدر به صورت جهشی و زودتر از موعد به پایان رساند . از دوره راهنمایی و دبیرستان ذوق سرشاری از نوشتن در او پدیدار شده اما تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق وقضا گذرانده است . و علی الرغم علاقه وافر به ادامه تحصیل به سبب مشغله و روز مره گیها به مقطع کارشناسی حقوق بسنده کرده است . ایشان از همان سال‌های دور هیچگاه از فعالیت در زمینه ادبیات دور نشده و با وجود مشغله بسیار باتشویق های همسرش سرودن جزئی از اوقات زندگی اش بوده است . وی اشعار بسیاری را درسبک های مختلف به ثبت رسانده است و درتالیف کتاب های گروهی زیادی مشارکت و جسته گریخته با تعدادی از نشریات همکاری نوشتاری داشته است . صفرمرزی خیال مجموعه اختصاصی اشعار شیماشریعتی است که اخیرا در انتشارات اورازان به چاپ رسیده است و اشعار چاپ نشده بسیاری دارند مجموعه اختصاصی دیگر ایشان روزهای پایان آماده سازی را می گذراند.